Doprinos Zmajskog stola u Karlovcu obilježavanju 100. godišnjice povratka markiza Frana Krste Frankopana i bana Petra Zrinskog u Domovinu, Zagreb, 30. travnja 2019.

Zmajski stol u Karlovcu sudjelovao je na izložbi u Hrvatskom državnom arhivu sa jednim plakatom, autora Zvonimira Gerbera, Zmaja Karlovačkog od Šanca. Na njemu je prikazan cijeli kronološki sukus zbivanja koja su doprinijela da se … Pročitajte više…