Javna tribina pod naslovom “Znanost i religija – sukob ili dijalog”, Dubrovnik, 16. svibnja 2017.

Družba “BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA”, Zmajski stol Dubrovnik organizirao je 16. svibnja 2017. u dvorani Ivana Pavla II, javnu tribinu pod naslovom “Znanost i religija – sukob ili dijalog”, a za predavača je pozvan prof. dr. sc. Marijan Šunjić.

Marijan Šunjić je profesor fizike i diplomat. Diplomirao je fiziku na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu 1963. Godine 1966. obranio je magisterij iz teorijske fizike čvrstog stanja na PMF-u, a 1970. doktorat također iz teorijske fizike čvrstog stanja na Imperial College of Science and Technology, University of London.
U razdoblju od 1963. do 1978. radio je na Institutu “Ruđer Bošković”. Za izvanrednog profesora na PMF-u izabran je 1978., te kasnije i za redovitog. Od 1970. predaje, a od 1983. do 1989. je voditelj područja Fizika na postdiplomskom studiju Sveučilišta u Zagrebu.
Bio je rektor Zagrebačkog Sveučilišta u dva mandata kao i pomoćnik ministra znanosti, tehnologije i informatike, od 1990. do 1991. godine. Godine 1998. postaje izvanredni i opunomoćeni veleposlanik pri Svetoj stolici i tu dužnost obnaša do 2000. godine.

Više o njemu može se saznati i na stranicama odsjeka za fiziku, a treba naglasiti da se, pored znanstvenog rada u području teorijske fizike, bavi i proučavanjem društvenih i etičkih aspekata znanosti i tehnologije, odnosom znanosti i religije, te problemima organizacije i razvitka znanosti i visoke naobrazbe.
Urednik je i autor serijala emisija na Hrvatskom Katoličkom Radiju koje govore o granicama znanstvene spoznaje, o antropološkom načelu, o odnosu znanosti i teologije u školskom vjeronauku i formaciji vjeroučitelja. Emisija se zvala “Od znanosti prema religiji”.

Tribinu je moderirala Varina Jurica Turk, koja je predstavila predavača te ujedno u ime organizatora, Družbe Braće Hrvatskoga Zmaja, pozdravila sve okupljene i upoznala ih s djelovanjem Zmajskog stola Dubrovnik.

Na početku predavanja dr. sc. Šunjić kazao je kako je ovoj temi pristupio sa strane znanstvenika, te da tema za cilj ima pokazati kako religija i znanost nisu u sukobu već da se nadopunjuju. Dodao je i kako tijekom svog 50 godišnjeg znanstvenog rada nije vidio konflikt između religije i znanosti, no i da je shvatio kako postoje određeni problemi koje je potrebno raspraviti te je upravo zato osnovao studijsku grupu Znanost i duhovnost na Sveučilištu u Zagrebu u koju su pored znanstvenika uključeni i teolozi.
“Ta diskusija je vrlo naporna, no potrebno je raspravljati i uspostaviti dijalog kako bi se došlo do spoznaje o odnosu znanosti i religije”. Dalje je objasnio kako i religija i znanost imaju svoje metode te svoje područje djelovanja i važnosti, ali i dodirna područja. Upozorio je kako je znanost generirala brojne tehnologije, no i da nije nikada dala sustav vrijednosti koji bi mogao čovjeku ili društvu reći što treba a što ne, a što religija nudi. Istaknuo je kako je bitno poznavati kako znanost funkcionira, jer je znanost ljudska aktivnost koja nema ni početka ni kraja, štoviše što se više otkriva to se više pitanja postavlja. Objasnio je kako postoje četiri modela odnosa znanosti i religije. Model sukoba, model nezavisnosti, model integracije te model dijaloga i komplementarnosti. Upravo je predavač ovaj posljednji istaknuo kao najbolji jer se u ovom slučaju znanost i religija nadopunjuju. “Moj zaključak je da znanstvenik može biti vjernik i da vjernik može biti znanstvenik”. Zapravo većina ljudi, ta dva svoja ‘krila’, upotrebljavaju i znanost i vjeru, kako bi došli do odgovora na neka egzistencijalna pitanja koja ih “muče”, kazao je u izlaganju dr. sc. Šunjić.

Na kraju tribine okupljeni su postavljali pitanja vezana uz ovu temu predavaču, a tijekom tribine prigodan glazbeni program izveli su violinist Slobodan Begić i gitarist Tomislav Žerovnik.

Dubrovnik, 16. svibnja 2017.

Pročelnica Zmajskog stola Dubrovnik
Varina Jurica Turk, Zmajica od Zagrude