KAPITUL ZLATNOGA ZMAJA


KAPITUL ZLATNOGA ZMAJA

Veliki meštar Kapitula Zlatnoga Zmaja:

 • prof. dr. sc. Mislav Grgić, Zmaj Strossmayerski

Kancelar:

 • Milovan Petković, Zmaj-obnovitelj Velikotaborski II.

Članovi:

 • preč. prof. dr. sc. Juraj Kolarić, Zmaj Hrašćanski of Svetog Jurja u Trnju
 • prof. dr. sc. Đuro Deželić, Zmaj Klokočki V.
 • Ernest Gnjidić, Zmaj Dubravarski
 • mr. sc. Dražen Podravec, Zmaj Virovski od Stare gore
 • Alojzije Getlicher, Zmaj Barthentalski od svete Marije zvonimiruličke
 • prof. emer. dr. sc. Antun Tucak, Zmaj Sovićki
 • prof. dr. sc. Nevio Šetić, Zmaj od Istre
 • Dragica Krpan, Zmajica od Kruševa
 • Josip degl’ Ivellio, Zmaj Brački II.


RED ZLATNOGA ZMAJA

Na sjednici Meštarskoga zbora, 2. prosinca 1925. godine, rodila se zamisao da se na spomen tisuću godišnjice hrvatskoga Kraljevstva i 20. godišnjice osnutka i opstanka Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ utemelji počasni jubilarni znak, kojim bi se odlikovali zaslužni članovi Družbe. Tom prigodom sastavljen je Pravilnik o kojem se ponovno raspravljalo na Meštarskome zboru 21. travnja 1926. godine. Glavni zbor Družbe na Jurjevskom sijelu, 24. travnja 1926. godine, prihvatio je osnutak Zlatnog zmaja. Tada je zaključeno da se izradi 15 Zlatnih zmajeva, a taj rad povjeren je Vlatku Mesiću, Zmaju Celinskom.

Prva odlikovanja svečano su uručena zmajskoj braći 16. studenoga 1926. godine na dan osnutka časne Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ devetorici istaknutih članova. Nositelji odlikovanja Reda Zlatnoga Zmaja čine Kapitul Zlatnoga Zmaja kao savjetodavno i počasno tijelo Meštarskoga zbora Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“.

Na čelu Kapitula Zlatnoga Zmaja je Veliki meštar Kapitula Zlatnoga Zmaja, dužnost koju po funkciji uvijek obnaša aktualni Veliki meštar Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“. Kapitul između svojih članova bira tri dužnosnika: kancelara, komendatora i preceptora. Kancelar vodi zapisnike sijela Kapitula, Zlatnu knjigu, očevidnih odlikovanih i povelje, kao i druge spise Kapitula te supotpisuje uz Velikoga meštra dokumente Kapitula. Komendator brine o provedbi Statuta, Pravilnika i Obrednika te priprema i vodi obred uručenja Reda Zlatnoga Zmaja i uvođenja novih članova u Kapitul Zlatnoga Zmaja. Preceptor ima dužnost brige oko imovine Kapitula, uplata vezanih za dodjelu Reda, vodi očevidnik podijeljenih i vraćenih znakova i čuvar je nepodijeljenih odlikovanja Reda.

Prvi Komendator Kapitula Zlatnog zmaja, Gjuro Kumičić, Zmaj Sisolski, u glasniku „Hrvatski zmaj“ piše 1926. godine sljedeće: „Bratstvo Hrvatskoga Zmaja slaveći dvadesetgodišnjicu opstanka Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ osnovalo je počasni jubilarni spomen-znak „ZLATNOG ZMAJA“, najviše odličje, kojim zmajsko bratstvo može nagraditi izvanredne zasluge pojedinoga člana zmajske Družbe. Nije Zlatni zmaj nikakvo odličje prema običnome, općem shvaćanju odlikovanja, vulgo ordena, nego je to vanjski znak najviše i najveće počasti, kojom je bratstvo počastilo svoga zaslužnoga brata. Zmajska Družba nije tek skup ljudi, sakupljenih u neko „društvo“ s oblasno potvrđenim i odobrenim društvenim pravilima, nego je to BRATSTVO ili svojevoljni savez ljudi, koji su čvrsto odlučili biti dobrom braćom, odanom međusobno i prema bratstvu, odanom svojoj hrvatskoj domovini i svom hrvatskom narodu… Zmajsko bratstvo dajući jednome svome bratu znak najveće počasti, postavlja ga time i uzorom ostaloj braći, priznaje mu time iz slobodne volje i iz bratskog srca neku prednost i neki poseban položaj. Posjednici Zlatnog zmaja postaju u neku ruku PRIMI INTER PARES, pa tako je pravo da se od njih smije, može i mora najviše zahtijevati i tražiti, da oni u svemu budu prvi, kada se radi o koristi bratstva ili o ispunjavanju dužnosti prema Zmajskoj Družbi.“


Od 1926. do 1945. godine, nositelji Reda Zlatnoga Zmaja bili su sljedeći članovi Družbe:

 1. Emilij pl. Laszowski Szeliga, Prazmaj Brloški i Ozaljski (16. 11. 1926. – 28. 11. 1949.✞)
 2. dr. Velimir Deželić st., Prazmaj Klokočki (16. 11. 1926. – 7. 2. 1941.✞)
 3. Stjepan Širola, Prazmaj Jadranski (16. 11. 1926. – 9. 9. 1926.✞)
 4. dr. Dane Gruber, Zmaj Senjski (16. 11. 1926. – 21. 3. 1927.✞)
 5. Tošo Lesić, Zmaj Tuškanečki, (16. 11. 1926. – 28. 7. 1949.✞)
 6. dr. Rudolf Horvat, Zmaj Koprivnički (16. 11. 1926. – 25. 4. 1937. istupio, „iznevjerio se zmaju“)
 7. Ivan Nepomuk Surma, Zmaj Velikotaborski (16. 11. 1926. – 12. 6. 1932.✞)
 8. Milutin Mayer, Zmaj Svetohelenski (16. 11. 1926. – 23. 2. 1958.✞)
 9. Stjepan pl. Platzer Frundsberški, Zmaj Frundsberški (16. 11. 1926. – 12. 9. 1933.✞)
 10. dr. Gjuro Kumičić, Zmaj Sisolski (16. 11. 1926. – 2. 4. 1975.✞)
 11. Josip Bužan, Zmaj Sisački (24. 4. 1927. – 27. 2. 1935. istupio)
 12. vlč. Nikola Cerjak, Zmaj Kaptolski II. (7. 11. 1928. – 13. 3. 1943.✞)
 13. Leon Kaurić, Zmaj Banovački (7. 11. 1928. – 26. 1. 1937. istupio)
 14. Gjuro Prejac, Zmaj Ratkajski (7. 11. 1928. – 19. 1. 1936.✞)
 15. Gustav Oton Munder, Zmaj Ozaljgradski (26. 4. 1930. – 4. 5. 1949.✞)
 16. Zlatko Kolander, Zmaj Dizmuški (23. 4. 1933. – 21. 1. 1941.✞)
 17. Antun Res, Zmaj Repinečki (14. 11. 1937. – 7. 7. 1965.✞)
 18. dr. Edo Lovrić, Zmaj Crikvenički (24. 2. 1938. – 21. 8. 1951.✞)
 19. Josip Pobor, Zmaj Vinodolski (24. 2. 1938. – 18. 7. 1939.✞)
 20. Milan pl. Praunsperger Hadersdorfski, Zmaj Podlipovečki (24. 2. 1938. – 21. 12. 1960.✞)
 21. Marijan Ručević, Zmaj Mikanovački (24. 2. 1938. – 7. 1. 1951.✞)
 22. Viktor Mohr, Zmaj Svetoandrijski (24. 2. 1938. – 10. 7. 1966.✞)
 23. dr. Vicko Svilokos, Zmaj Lapadski (3. 4. 1940. – ?✞)
 24. Slavko Kvaternik, Zmaj od Drenovog Ostenjaka (7. 5. 1941. – 1946.✞)
 25. dr. Mladen Deželić, Zmaj Klokočki IV. (15. 11. 1943. – 28. 11. 1989.✞)
 26. dr. Ante Cividini, Zmaj Zulumgradski (5. 4. 1944. – 29. 12. 1968.✞)
 27. Alfred pl. Makanac, Zmaj Vrhbosanski (5. 4. 1944. – 28. 1. 1945.✞)
 28. dr. Milan pl. Ivšić, Zmaj Ružičin (11. 4. 1945. – 6. 2. 1972.✞)

Nakon obnove Družbe 1990. godine, nositelji Reda Zlatnoga Zmaja bili su sljedeći članovi Družbe:

 1. prof. dr. sc. Antun Bauer, Prazmaj Vučedolski III. (dodjela: 28. 4. 1991., uručenje: / – 9. 4. 2000.✞)
 2. prof. dr. sc. Zlatko vitez Herkov, Prazmaj Unadolski (dodjela: 28. 4. 1991., uručenje: / – 21. 4. 1994.✞)
 3. Želimir Drakulić Mrsinjgradski, Zmaj Mrsinjgradski (dodjela: 23. 6. 1995., uručenje: 16. 11. 1995. – 12. 7. 2001.✞)
 4. Milovan Petković, Zmaj Velikotaborski II. (dodjela: 23. 6. 1995., uručenje: 16. 11. 1995. – )
 5. Ante Krmpotić, Zmaj od Krmpota (dodjela: 23. 6. 1995., uručenje: 16. 11. 1995. – 8. 10. 2010.✞)
 6. Aleksandar Šir, Zmaj Vlaškovuličanski (dodjela: 23. 6. 1995., uručenje: 16. 11. 1995. – 11. 4. 2013. istupio)
 7. preč. prof. dr. sc. Juraj Kolarić, Zmaj Hrašćanski of Svetog Jurja u Trnju (dodjela: 24. 4. 1996., uručenje: 16. 11. 1996. – )
 8. Josip Kovačić, Zmaj Beljevinski (dodjela: 24. 4. 1996., uručenje: 16. 11. 1996. – 27. 6. 2005. istupio)
 9. Matija Salaj, Zmaj-obnovitelj Starovukovarski (dodjela: 24. 6. 2006., uručenje: 30. 6. 2007. – 5. 6. 2014.✞)
 10. prof. dr. sc. Đuro Deželić, Zmaj Klokočki V. (dodjela: 24. 6. 2006., uručenje: 30. 6. 2007. – )
 11. Ernest Gnjidić, Zmaj Dubravarski (dodjela: 27. 6. 2009., uručenje: 12. 3. 2011. – )
 12. mons. Josip Šantić, Zmaj od Svetog Lovre u Lovrećini (dodjela: 27. 6. 2009., uručenje: 12. 3. 2011. – 8. 7. 2014.✞)
 13. akademik Dragutin Feletar, Zmaj Velikootočki (dodjela: 20. 11. 2010., uručenje: 12. 3. 2011. – 21. 6. 2023.✞)
 14. dr. sc. Vladimir Rukavina, Zmaj Svetoksaverski (dodjela: 20. 11. 2010., uručenje: 12. 3. 2011. – 20. 6. 2014.✞)
 15. Zlatko Stahuljak, Zmaj Bjelovarski VI. (dodjela: 27. 4. 2013., uručenje: 16. 11. 2013. – 20. 6. 2021.✞)
 16. mons. Lovro Cindori, Zmaj od Crne Majke Božje Bistričke (dodjela: 15. 11. 2014., uručenje: 21. 3. 2015. – 21. 2. 2024.)
 17. mr. sc. Dražen Podravec, Zmaj Virovski od Stare gore (dodjela: 15. 11. 2014., uručenje: 21. 3. 2015. – )
 18. Zdravko Valentaković, Zmaj Zelingradski (dodjela: 27. 4. 2019., uručenje: 16. 11. 2019. – X)
 19. Alojzije Getlicher, Zmaj Barthentalski od svete Marije zvonimiruličke (dodjela: 29. 1. 2022., uručenje: 29. 1. 2022. – )
 20. prof. emer. dr. sc. Antun Tucak, Zmaj Sovićki (dodjela: 25. 9. 2021., uručenje: 26. 3. 2022. – )
 21. prof. dr. sc. Nevio Šetić, Zmaj od Istre (dodjela: 19. 11. 2022., uručenje: 18. 2. 2023. – )
 22. Dragica Krpan, Zmajica od Kruševa (dodjela: 11. 11. 2023., uručenje: 9. 3. 2024. – )
 23. Josip degl’ Ivellio, Zmaj Brački II. (dodjela: 9. 3. 2024., uručenje: 9. 3. 2024. – )