Održano 1. redovito sijelo Zmajskog heraldičkog ureda Družbe, Zagreb, 26. listopada 2021.

U utorak, 26. listopada 2021. godine održano je s 1. redovitog sijela Zmajskog heraldičkog ureda (ZHU) XVI. saziva Meštarskoga zbora Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“. Sijelo je sazvao herold – pročelnik Zmajskog heraldičkog ureda, Željko Heimer, Zmaj od Mesničkih vrata, Meštar obredničar, a odazvali su se članovi ZHU-a zamjenik herolda Tomislav Horvat, Zmaj od Šestinskog vrha i pomoćnica herolda Kristina Matković, Zmajica Duše slavonske, zamjenica pročelnika Nadzornog odbora Družbe. Ispričala se umjetnica Željka Zdelar, Zmajica Novoveška V.

Meštarski zbor XVI saziva je na svojem 1. redovitom sijelu održanom 20. srpnja 2021. godine na temelju članka 73. stavka 7. i članak 86. stavka 1. Pravila Družbe te članka 13. Pravilnika o zmajskim grbovima Družbe imenovao navedene članove ZHU-a.

Dnevni red obuhvatio je konstituiranje ZHU-a, raspravu o dokumentima koje je Herold pripremio u prethodnom sazivu Meštarskoga zbora, koji nisu stigli biti usvojeni u uvjetima pandemije i ograničenog djelovanja Družbe, prije svega o Uputi za rad ZHU-a, kao provedbenom dokumentu ovog Ureda, koje se izvodi iz Pravilnika o zmajskim grbovima, jednog od Pravilima Družbe propisanog akta koji donosi Glavni zbor. Raspravljene su i sitnije potrebe za doradu spomenutog Pravilnika, koje će se pokrenuti. Usvojen je i prijedlog Poziva za iskaz interesa za izradu zmajskog grba koji će se predložiti Mešetarskome zboru za odobrenje i dostavu članovima tijekom prosinca.