Osnutak i povijest Zmajskog stola Križevci i njegovo djelovanje

Prijedlog za osnivanje Zmajskoga stola u Križevcima prihvaćen je 17. veljače 1997. godine, a svečanost osnivanja upriličena je 13. listopada 1998. godine. Od Meštarskoga zbora nazočni su bili Milivoj Petković, Zmaj Taborski II., Meštar protonotar, Ante Krmpotić, Zmaj od Krmpota i Josip Štimac, Zmaj Taborgradski. Prvi članovi zazmajeni su u Kuli nad Kamenitim vratima 19. svibnja 1999. godine. Prva veća aktivnost novih članova je bilo uređenje viteške dvorane u Križevcima u prostoru koji je gradska uprava iznajmila Družbi.

Danas Zmajski stol u Križevcima broji:

 • 10 redovnih članova: Zmaj Bokleljski, Zmaj od Podravskih Sesveta, Zmaj od Karina, Zmaj Bilogorski II., Zmajica od Križevačkoga Staroga Grada, Zmaj Prodavički, Zmaj Jagnjedovečki, Zmaj Kreševski, Zmaj od Furlanije, Zmaj Virovski od Stare Gore
 • 2 pridružena redovna člana: Zmaj Velikootočki, Zmaj Koprivničko-podravski
 • 2 počasna člana: Zmaj od Gornje Šume, Zmaj od Kalnika
 • 5 članova prinosnika: Zmaj Visočki od Sv. Ivana Zelina, Zmaj Žabljanski, Zmajica Virovsko-podravska, Zmaj Molvarski od Gornje Šume, Zmaj Podravsko-bilogorski

Od osnutka Stola do danas izabrana su četiri pročelnika:

 • Valentin Puževski, Zmaj od Kalnika
 • Zoran Homen, Zmaj Bokeljski
 • Vjekoslav Prvčić, Zmaj Jagnjedovečki
 • Dražen Podravec, Zmaj Virovski od Stare Gore
 • Dragutin Feletar, Zmaj Velikootočki je u XIII. sazivu Meštarskoga zbora obnašao dužnost Velikoga meštra Družbe.

U petnaest godina rada Stola svaki od pročelnika je na osoban način organizirao i poticao rad Stola s naglaskom na očuvanju povijesne, kulturne i prirodne baštine kraja u kojem živi. Pročelnici Puževski i Homen su poticali aktivnosti u svojemu starom kraljevskom gradu Križevcima, a Prvčić i Podravec u Koprivnici i Vriju. Od brojnih događanja navodimo samo najznačajnija:

 • Obilježavanje značajnih datuma i događanja: Blagdan sv. Marka Križevčanina, Križevačko veliko spravišće, Martinjski dani općine Vrije, Jagnjedovečka legenda, Renesansni festival, Podravski motivi, Obrtnički sajam i dr.
 • Znanstveni kolokviji: Kvirin Vidačić, Antun Nemčić Gostovinski, Milutin Mayer, Ivan Lepušić, Mirko Brayer, Franjo Vilhelm uz slikarsku koloniju studenata ALU, Ivan Lacković-Croata, Dragutin Feletar, Dražen Podravec.
 • Postavljanje spomen bisti: Antun Nemčić Gostovinski, Franjo Fancev, Josip Široki, Franjo Viktor Šignjar.
 • Spomen ploče: Mirko Brajer, Milutin Majer, Stjepan Pavunić, Milan Ožegović, mons. Juraj Magjerec, graditeljima Crkve Marijina Uznesenja u Molvama, župnicima i svećenicima rođenima u Vriju, Ivo Matoničkin, Stjepan Kranjčić, Stjepan Pavunić, Đuro Sudeta, ban Matko Talovac, Ivan Ivančan, Dragan Gaži, Ivan Tomerlin i dr.
 • Organizacija večeri kulture s različitim sadržajima i promocijama novih tiskovina u Križevcima, Koprivnici i Vriju.
 • Nakladništvo – Zmajski stol kao nakladnik, sunakladnik, pokrovitelj izdanja, a članovi urednici i autori: Zmajske vijesti, Zmajske vijesti Stola, Milutinu Majeru u spomen, Kulturno-povijesni spomenici županije, Oblook na Podravinu, Živa rijeka Drava, Spomenica župe Vrije, 250. obljetnica virovskoga školstva i dr.
 • Izložbe: Mijo Kovačić, Josip Cugovčan, Nada Žiljak, Vilko Žiljak, Darko Markić, Izložba starinskog alata, Zavičaj u oku – izložba učeničke fotografije, Zvonimir Ištvan, Božica Radinović i  Dragica Kramarić – izložbe umjetničke fotografije.
 • Koncerti: Kvartet Rucner, Lidija Horvat Dunjko, Barbara Othman, Kristina Anđelka Đopar, učenici glazbenih škola iz Križevaca, Koprivnice i Bjelovara i dr., tradicionalni Božićni koncert na orguljama – Mario Penzar i dr.
 • Suradnja: tiskovine – Hrvatske obljetnice, Varaždin, Zbornik Vrije na razmeđu stoljeća, Podravski zbornik, Podravina, Kajkavski kolendar; susret Zmajskih stolova Sjeverozapadne Hrvatske; sa Zmajskim stolovima iz Virovitice, Čakovca, Varaždina, Bjelovara i Krapine.
 • Predavanja članova: O stvaralaštvu Ivana Večenaja, Značaj križevačke plemičke obitelji Kiepach od Haselburga, Pedagoške ideje braće Radić, Josip Široki – prvi doktor muzikologije u Hrvata, Slikarica Jelka Struppi, Moji Križevci, Pavlinski samostan Streza i dr.