POPIS POSTAVLJENIH I OTKRIVENIH SPOMENIKA I SPOMEN PLOČA OD 1905.-1946.

U rubrici SPOMEN PLOČE I SPOMENICI koje je Družba “Braća Hrvatskoga Zmaja” podigla od svoga osnutka 1905. godine do ukinuća i zabrane rada 1946. godine, nabrojane su sve spomen ploče i spomenici, njih ukupno 86. Povijesni izvor koji nam je ostao kao arhivski dokument sabrana je građa o spomen pločama i spomenicima koje je uredio i sačuvao od zaborava posljednji Meštar protonotar Družbe, Viktor Mohr, Zmaj Svetoandrijski. On se skupljanjem i objedinjavanjem tih podataka bavio u anonimnosti i tajnosti desetak godina nakon zabrane rada i djelovanja Družbe od komunističkih vlasti u ožujku 1946. godine. Na tome mu naša Družba ostaje vječno zahvalna.
Popratni tekst Viktora Mohra, uz neznatne popravke i izmjene donosimo u cijelosti, u duhu jezika i načina pisanja ondašnjega vremena. Uz datume i mjesto postavljanja spomen ploče ili spomenika odabrali smo i neke vrlo živopisne i značajne fotografije koje rese pojedini uložak s tekstovima, opisima i ostalim dokumentima o svakoj ploči odnosno spomeniku.
Spomen ploče i spomenici nisu i danas svi na istome mjestu, a neki su i nepovratno uništeni poput spomen ploče u bečkoj Katedrali, no i ovim javnim podsjećanjem želimo istaknuti i podsjetiti na ulogu i poslanje Družbe kako u povijesti tako i danas u očuvanju uspomena na važna događanja, osobe i činjenice ovjekovječene po našim trgovima, ulicama, na pročeljima kuća i palača i to ne samo u našoj domovini nego i u inozemstvu.
Nadamo se kako ćemo u skoroj budućnosti napraviti i objaviti sličan popis spomen ploča i spomenika koje je Družba podiga od obnove našeg djelovanja 1990. godine do danas.

Glavni urednik mrežnih stranica Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja”
Zmaj Brački II., Meštar obredničar XIV. i XV. saziva Meštarskoga zbora

 

“Popis po Družbi “BRAĆE” ili “VITEŠKOGA REDA HRVATSKOGA ZMAJA”
podignutih ili otkrivenih SPOMENIKA I PLOČA SPOMENICA diljem lijepe naše HRVATSKE DOMOVINE i u INOZEMSTVU!

Motto:
“Rod bo samo, koj’ si mrtve štuje,
Na prošlosti budućnost si snuje!”
Petar Preradović

PRO MEMORIA!

Od samog svog osnutka godine 1905., pa sve do svog raspusta i zabrane daljnjega rada godine 1946. /:Odluka Ministarstva Unutrašnjih Poslova, Odjel narodne sigurnosti, od 4.3.1946., Broj 7548/46:/ družbe “BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA”, uzeše si časna “ZMAJSKA BRAĆA”, mimo ostalih plemenitih rodoljubno-kulturnih zadataka prvenstveno za časnu dužnost, da posvete svu svoju ljubav, pažnju, sav svoj mar i trud osvježavanju i očuvanju svijetlih uspomena na slavnu i časnu prošlost i zaslužne muževe NARODA HRVATSKOGA!

U tu svrhu priredjivana su naučna predavanja, svečane Akademije i Komemoracije, izložbe, podizane su i otkrivane – što po samoj “DRUŽBI”, što pak njezinom inicijativom – diljem hrvatskih zemalja i u inostranstvu ploče spomenice i spomenici, da budu trajan i vidan dokument sjećanja na slavnu prošlost NARODA HRVTSKOGA i zahvalnosti prema onim muževima, koji perom ili mačem predano služiše svome narodu i svojoj domovini Hrvatskoj!

Da prikažem sa koliko su predane ljubavi prema rodu i domu svome “BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA” vjerno, zdušno, požrtvovno i nesebično izvršavali ovu uzvišenu, časnu, rodoljubnu kulturnu misiju, trudio sam se, vadeći potrebite podatke iz bogatog arhiva Družbe “BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA” i iz raznih novina i publikacija, da što vjernije prikupim i prikažem sav taj veliki rodoljubno-kulturni rad obradivši svaki pojedini slučaj podignutih i otkrivenih ploča spomenica i spomenika što detaljnije u posebnom sastavu.

Darežljivošću vrijedne “ZMAJSKE BRAĆE” i starih “PRIJATELJA” “ZMAJSKE DRUŽBE”, uspio sam pribrati lijepi broj fotosnimaka, originalnih dokumenata, plakata itd. kao vrijednim i korisnim prilozima tome mome sastavu.

“PRO ARIS ET FOCIS – DEO PROPITIO!”

Sabrao i priredio:
Viktor Mohr
Zagreb / Dubrovnik – 1955/58.”

 

Popis podignutih  spomen ploča i spomenika diljem lijepe naše Hrvatske domovine i u inozemstvu:

 1. 20.5.1907., sp. pl. Ljudevitu TOMŠIĆU, učitelju i hrvatskom književniku u SLOVENSKOJ VINICI,
 2. 20.7.1907., sp. pl. /:nadgrobna:/ Petru grofu ZRINSKOM i Franu Krstu FRANKOPANU na novom grobu u WIENER NEUSTADTU,
 3. 22.9.1907., sp. pl. Pavlu ŠTOOSU, svećeniku i pjesniku ilircu u DUBRAVICI,
 4. 7.12.1907., sp. pl. u KULI NAD KAMENITIM VRATIMA u spomen svečanog otvorenja “GRADSKE KNJIŽNICE” koju su osnovali i uredili u ZAGREBU “BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA”,
 5. 22.8.1909., sp. pl. dr. Ljudevitu GAJU, hrvatskom preporoditelju u ZAGREBU na kući Pravosuđa u nekadašnjoj Gospodskoj ulici,
 6. 29.8.1909., sp. pl. Petru PRERADOVIĆU, hrvatskom pjesniku u GRABOVNICI,
 7. 5.6.1910., sp. pl. Ivanu LEPUŠIĆU, učitelju, hrvatskom književniku u APATOVCU,
 8. 26.6.1910., sp. pl. Ivši Krstitelju TKALČIĆU, prebenderu, povjesničaru u ZAGREBU u Novoj vesi 41,
 9. 27.11.1910., sp. pl. Stanku VRAZU, ilircu pjesniku u ZAGREBU u Opatičkoj ulici 18,
 10. 29.4.1911., sp. pl. “NA PALAČI, nekad u vlasništvu Petra grofa ZRINSKOG” u ZAGREBU na Kapucinskom trgu 3,
 11. 18.6.1911., sp. pl. Josipu Eugenu TOMIĆU, pjesniku, novelisti u SLAVONSKOJ POŽEGI na rodnoj kući,
 12. 18.6.1911., sp. pl. Vjekoslavu BABUKIĆU, hrvatskom preporoditelju u SLAVONSKOJ POŽEGI na rodnoj kući,
 13. 18.6.1911., sp. pl. Janku JURKOVIĆU, hrvatskom književniku u SLAVONSKOJ POŽEGI na rodnoj kući,
 14. 14.7.1911., sp. pl. Na “BIVŠOJ KRALJEVSKOJ PALAČI na DVERCIMA“ u ZAGREBU /:Buratova palača:/,
 15. 18.9.1911., sp. pl. Jurju HABDELIĆU, isusovcu, hrvatskom književniku u STARIM ČIČAMA na crkvi u VUKOVINI,
 16. 17.12.1911., sp. pl. dr. Dimitriji DEMETERU, hrvatskom preporoditelju u ZAGREBU u Dugoj ulici 54,
 17. 23.11.1913., sp. pl. Ljudevitu pl. VUKOTINOVIĆU, botaničaru, pjesniku i političaru u ZAGREBU u Mletačkoj ulici 10,
 18. 28.10.1917.. sp. pl. Svetozaru pl. BOROJEVIĆU pl. od BOJNE, vojskovođi u MEČENČANIMA kraj KOSTAJNICE,
 19. 19.9.1920., sp. pl. Augustu HARAMBAŠIĆU, Zmaju DONJOMIHOLJEVAČKOM u DONJEM MIHOLJCU,
 20. 5.6.1921., sp. pl. Petru grofu ZRINSKOM, hrvatskom banu mučeniku u rodnom VRBOVCU,
 21. 12.3.1922., sp. pl. Andriji FIJANU, zač. Zmaju TALIJSKOM u ZAGREBU u Gundulićevoj ulici 20,
 22. 24.6.1922., sp. pl. dr. Franju pl. MARKOVIĆU, Zmaju BIŠČEVIĆ-BREGOVSKOM u KRIŽEVCIMA,
 23. 24.6.1922., sp. pl. Albertu Ognjenu pl. ŠTRIGU ČUNOVEČKOME u KRIŽEVCIMA,
 24. 24.6.1922., sp. pl. Ivanu barunu ZAKMARDIJU DIANKOVEČKOME u KRIŽEVCIMA,
 25. 29.10.1922., sp. pl. povijesna na “GRADSKOJ VIJEĆNICI” u ZAGREBU na uglu nekadašnjeg Markovog trga i Gospodske ulice,
 26. 29.10.1922., sp. pl. Josipu FREUDENREICHU, osnivaču hrvatskog kazališta u ZAGREBU u Županijskoj ulici 6,
 27. 14.2.1923., UGAONI KAMENI KIP GLAVE MATIJE GUPCA /:legendarni:/ na kući S. MAKSIMOVIĆA u ZAGREBU na uglu nekadašnjeg Markovog trga i Gospodske ulice,
 28. 12.10.1924., sp. pl. Matiji SMODEKU, profesoru prvoborcu i pobjedniku za hrvatski jezik u BJELOVARU,
 29. 12.10.1924., sp. pl. Ferdi RUSANU, pjesniku i kompozitoru hrvatskih napjeva u BJELOVARU,
 30. 12.7.1925., sp. pl. Vladislavu VEŽIĆU, hrvatskom pjesniku u VARAŽDINU u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 31. 6.9.1925., sp. pl. Vjenčeslavu NOVAKU, pripovjedaču u SENJU u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 32. 6.9.1925., sp. pl. Silviju Strahimiru KRANJČEVIĆU, hrvatskom pjesniku u SENJU u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 33. 6.9.1925., sp. pl. dr. Milanu OGRIZOVIĆU, Zmaju VRATNIČKOM, hrvatskom pjesniku, dramatičaru, kritičaru u SENJU u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 34. 6.9.1925., sp. pl. Pavlu RITTER-VITEZOVIĆU, povjesničaru u SENJU u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 35. 13.9.1925., sp. pl. Luki ILIĆU ORIOVČANINU, ilircu, župniku, povjesničaru u NOVSKOJ u sklopu proslava 1000.-godišnjice Hrvatskoga Kraljevstva,
 36. 26.10.1925., sp. pl. Ivanu pl. ZAJCU, zač. Zmaju PODTRSATSKOM, hrvatskom skladatelju u ZAGREBU u Visokoj ulici 16 u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 37. 22.11.1925., sp. pl. Eugenu KUMIČIĆU, hrvatskom romanopiscu u ZAGREBU u Palmotićevoj ulici 17A u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 38. 2.5.1926., sp. pl. Petru grofu ZRINSKOME i Franu Krstu knezu FRANKOPANU hrvatskim mučenicim i o. Klementu JANJČETIĆU OZALJČANINU vrlom franjevcu,
 39. 13.6.1926., sp. pl. Ivanu PERKOVCU, hrvatkom književniku u HARMICI /:BRDOVEC:/, u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 40. 27.6.1926., sp. pl. Pavlu RITTER-VITEZOVIĆU, povjesničaru i Jurju MARČELOVIĆU, kanoniku, povjesničaru u WIENU /:BEČU:/ u prvostolnoj crkvi sv. Stjepana o 1000.-godišnjici proslava Hrvatskoga Kraljevstva,
 41. 26.9.1926., sp. pl. Vladislavu MENČETIĆU, pjesniku u DUBROVNIKU u atriju GRADSKE OPĆINE o 1000.-godišnjici Kraljevstva Hrvatskoga,
 42. 26.9.1926., sp. pl. Nikoli NALJEŠKOVIĆU, pjesniku u DUBROVNIKU u atriju GRADSKE OPĆINE o 1000.-godišnjici Kraljevstva Hrvatskoga,
 43. 26.9.1926., sp. pl. Franji pl. CIRAKIJU, hrvatskom pjesniku u SLAVONSKOJ POŽEGI o 1000.-godišnjici Kraljevstva Hrvatskoga i krunidbe kralja TOMISLAVA,
 44. 26.9.1926., sp. pl. Miroslavu pl. KRALJEVIĆU u SLAVONSKOJ POŽEGI o 1000.-godišnjici Kraljevstva Hrvatskoga i krunidbe kralja TOMISLAVA,
 45. 26.9.1926., obelisk u SLAVONSKOJ POŽEGI o 1000.-godišnjici Kraljevstva Hrvatskoga i krunidbe kralja TOMISLAVA,
 46. 12.6.1927., sp. pl. Josipu KOZARCU, pripovjedaću u KOPRIVNICI o 1000.-godišnjici kraljevstva Hrvatskoga,
 47. 28.6.1927., sp. pl. Zori /:Aurori:/ Veroniki grofinji ZRINSKI dumni Uršulinki, kćeri Petra i Katarine ZRINSKE u KLAGENFURTU u crkvi čč. ss. Uršulinki “Zum hl. Geist”,
 48. 18.9.1927., sp. pl. Ivanu vitezu TRNSKOME, pukovniku, velikom županu i hrvatskom književniku u RAČI,
 49. 6.11.1927., sp. pl. Josipu FREUDENREICHU, osnivaću hrvatskog kazališta u NOVOJ GRADIŠKI,
 50. 23.4.1928., sp. pl. kralju STJEPANU MIROSLAVU i kraljici MARGARITI u DUBROVNIKU,
 51. 15.5.1928., sp. pl. Petru grofu ZRINSKOME, junačkom hrvatskom mučeniku u PERASTU /:Boka Kotorska:/,
 52. 25.4.1928., sp. pl. Radoslavu LOPAŠIĆU, povjesničaru u ZAGREBU u ulici Kraljice Marije, sada Braće Kavurića 26,
 53. 3.6.1928., sp. pl. Lavoslavu VUKELIĆU, pjesniku u SV. KRIŽU ZAČRETJE,
 54. 29.7.1928., sp. pl. dr. Franju RAČKOME, historičaru, kanoniku u FUŽINAMA,
 55. 5.8.1928., sp. pl. Tadiji SMIČIKLASU, sveučilišnom profesor akademiku, povjesničaru u REŠTOVU /:SOŠICE U ŽUMBERKU:/,
 56. 25.11.1928., sp. pl. dr. Franju RAČKOME, kanoniku, akademiku, povjesničaru u ZAGREBU na Kaptolu 13,
 57. 21.7.1929., sp. pl. Albertu Marija Lamoral knezu THURN I TAXISU, plemenitom darovatelju zrinsko-frankopanskog grada OZLJA “NARODU HRVATSKOME” preko “BRAĆE HRVATSKOGA ZMAJA” na OZLJU,
 58. 1.9.1929., sp. pl. Josipu ZORIĆU, župniku i književniku u DUGOM SELU,
 59. 8.9.1929., sp. pl. na obelisku Vilimu KORAJCU, župniku i književniku dr. Napoleonu ŠPUN-STRIŽIĆU, pjesniku i Petru MARKOVIĆU, pjesniku, profesoru u KAPTOLU kraj SLAVONSKE POŽEGE,
 60. 16.10.1929., sp. pl. “DRUŠTVA ZA SPASAVANJE” o 20.-godišnjici osnutka u ZAGREBU na Prilazu Gjure Stjepana Deželića 23, koje društvo osnovaše Družba “BRAĆE HRVATSKOGA ZMAJA”,
 61. 13.9.1931., sp. pl. Đuri Stjepanu DEŽELIĆU, književniku, gradskom senatoru ZAGREBAČKOME, ocu hrvatskoga vatrogastva u IVANIĆ-GRADU,
 62. 26.12.1931., sp. pl. Augustu ŠENOI, hrvatskom pjesniku i romanopiscu u ZAGREBU u Vlaškoj ulici 35,
 63. 25.9.1932., sp. pl. dr. Antunu SCHWARZU, županijskom liječniku, osnivaću rodilišta u Zagrebu i umobolne bolnice u Vrapču /:STENJEVCU:/ u SLAVONSKOJ POŽEGI,
 64. 29.4.1933., sp. pločica Josipu HANZI, Zmaju SAVODOLSKOM na OZLJU i to na kuli koju je o svom trošku restaurirao,
 65. 29.4.1933., sp. pločica Umbertu TURČIĆU, Zmaju KAOČKOM na OZLJU i to na kuli koju je o svom trošku restaurirao,
 66. 18.3.1934., sp. pl. Matu VODOPIĆU, biskupu rodoljubu, hrvatskom književniku u DUBROVNIKU u crkvi čč. oo. Isusovaca,
 67. 23.9.1934., sp. pl. Jovanu HRANILOVIĆU, grkokatoličko župniku, pjesniku u RADATOVIĆIMA /:sv. NEDJELJA u Žumberku:/,
 68. 29.6.1935., sp. pl. Angjelku BEDENIKU, biskupu u AGRI u Indiji u KOPRIVNICI,
 69. 24.11.1935., spomenik Antunu pl. MIHANOVIĆU – PETROPOLJSKOM u ZELENJAKU /:Mihanovićevom dolu kraj KLANJCA:/ o 100.-godišnjici “HRVATSKE HIMNE”,
 70. 8.12.1935., sp. pl. Antunu pl. MIHANOVIĆU-PETROPOLJSKOM, hrvatskom pjesniku u ZAGREBU u Opatičkoj ulici 12,
 71. 18.10.1936., sp. pl. Juliju KEMPFU, Zmaju KAMENOGRADSKOM I., hrvatskom povjesničaru, književniku i muzealcu, županijskom školskom nadzorniku, požeškom gradonačelniku u SLAVONSKOJ POŽEGI,
 72. o JURJEVU 1937., sp. pl. Maveru Nikoli VETRANIĆU, benediktincu, pjesniku i Ignjatu GJORGJIĆU, benediktincu, pjesniku u DUBROVNIKU u crkvi sv. JAKOBA na VIŠNJICI,
 73. 15.8.1937., sp. pl. “HRVATSKOJ HIMNI – LIJEPA NAŠA” o proslavi 100.-godišnjice hrvatske himne u ZAJEZDI u Hrvatskom Zagorju,
 74. 26.9.1937., sp. pl. o 650.-godišnjici dolaska čč. oo. PAVLINA u REMETE, 250.-godišnjici proglašenja sv. JOSIPA zaštitinikom hrvatskih zemalja i 125.-godišnjici opstanka remetske rkt. župe u REMETAMA,
 75. 19.12.1937., sp. pl. Adamu MANDROVIĆU, suosnivaču hrvatskog kazališta u ZAGREBU, na Prilazu Gjure Stjepana Deželića 11,
 76. 7.11.1937., sp. pl. č.o. Rugjeru BOŠKOVIĆU, isusovcu, matematičaru, astronomu, filozofu u DUBROVNIKU u Boškovićevoj ulici,
 77. 25.9.1938., sp. pl. Petru pl. KRUŽIĆU, hrabrom braniocu tvrdog grada KLISA nad SPLITOM,
 78. 16.11.1938., sp. pl. “DRUŽBI BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA” u ZAGREBU pokraj ulaza u Zmajske kulu nad Kamenitim vratima,
 79. 2.2.1939., sp. pl. Dživu Franjinu GUNDULIĆU, velikom dubrovčaninu, neumrlom pjesniku slobode, ponosu hrvatske književnosti u DUBROVNIKU u crkvi čč. oo. Franjevaca “MALE BRAĆE” u sklopu velikih svečanosti zaštitinika starodrevnog grada DUBROVNIKA sv. VLAHA,
 80. 11.10.1940., sp. pl. dr. Mihu KLAIĆU, vođi hrvatskog narodnog pokreta u Dalmaciji god. 1860. u DUBROVNIKU u ulici nekad sv. Andrije, sad ulici Miha Klaića,
 81. 29.12.1940., sp. pl. fra Andriji KAČIĆ-MIOŠIĆU – “STARCU MILOVANU” god. 1934. na ruševini rodne kuće u BRISTU,
 82. 29.12.1940., sp. pl. fra Andriji KAČIĆ-MIOŠIĆU – “STARCU MILOVANU” god. 1940. na izvanjskoj stijeni franjevačke crkve,
 83. 15.7.1943., sp. pl. Antunu pl. NEMČIĆ-GOSTOVINSKOM, hrvatskom pjesniku u KOPRIVNICI,
 84. 30.4.1944., sp. pl. Ivanu Antunu Baltazaru grofu ZRINSKOM, jedincu sinu hrvatskog bana mučenika Petra grofa ZRINSKOG u štajerskom GRAZU, kraj oltara u kapelici sv. Križa župne crkve sv. Andrije,
 85. 17.9.1944., sp. pl. uklesana u zidu prvostolne crkve zagrebačke u časnu spomen 1300.-godišnjice POKRŠTENJA HRVATA,
 86. 21.4.1945., sp. RELIJEF dr. Izidoru KRŠNJAVIJU, velikom promicatelju hrvatske kulture, književnosti, umjetnosti i školstva u ZAGREBU u palači, nekad ODJELA ZA BOGOŠTOVANJE I NASTAVU, kasnije MINISTARSTVA NARODNE PROSVJETE, u Opatičkoj ulici 10.

“Vrijedno je još istaknuti, da je inicijativom Družbe “BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA” u ZAGREBU postavljen u časnu spomen 1000.-GODIŠNJICE KRALJEVSTA HRVATSKOGA diljem gradova, trgovišta i sela, po Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji, Bosni i Hercegovini i mimo, u ovom popisu navedenih, uz veliko hrvatsko slavlje otkriven VELIKI BROJ SPOMEN PLOČA, a inicijativom marne “ZMAJSKE BRAĆE” samog “RADNOG OGRANKA” u DUBROVNIKU postavljeno je na području njihova djelovanja, u Boki Kotorskoj i u ponosnoj kršnoj Hercegovini preko 70 spomen ploča u časnu spomen HRVATSKOG KRALJA TOMISLAVA sve u sklopu veličanstvenih proslava 1000.-GODIŠNJICE KRALJEVSTVA HRVATSKOGA!”