POPIS POSTAVLJENIH I OTKRIVENIH SPOMENIKA I SPOMEN PLOČA OD 1905.-1946.

U novoj rubrici SPOMEN PLOČE I SPOMENICI koje je Družba “Braća Hrvatskoga Zmaja” podigla od svoga osnutka 1905. do ukinuća i zabrane rada 1946. godine nabrojane su sve spomen ploče i spomenici, njih ukupno 86. Povijesni izvor koji nam je ostao kao arhivski dokument je sabrana građa o istima koje je uredio i sačuvao od zaborava posljednji Meštar protonotar Družbe, Viktor Mohr, Zmaj Svetoandrijski. On se skupljanjem i objedinjavanjem tih podataka bavio u anonimnosti i tajnosti desetak godina nakon zabrane rada i djelovanja Družbe od komunističkih vlasti u ožujku 1946. godine. Na tome mu naša Družba ostaje vječno zahvalna.
Popratni tekst Viktora Mohra, uz neznatne popravke i izmjene donosimo u cijelosti, u duhu jezika i načina pisanja ondašnjega vremena. Uz datume i mjesto postavljanja spomen ploče ili spomenika odabrali smo i neke vrlo živopisne i značajne fotografije koje rese svaki pojedini uložak s tekstovima, opisima i ostalim dokumentima o svakoj ploči-spomeniku.
Spomen ploče i spomenici nisu i danas svi na istom mjestu, a neki su i nepovratno uništeni poput spomen ploče u bečkoj Katedrali, no i ovim javnim podsjećanjem želimo istaknuti i podsjetiti na ulogu i poslanje Družbe kako u povijesti tako i danas u očuvanju uspomena na važna događanja, osobe i činjenice ovjekovječene po našim trgovima, ulicama, na pročeljima kuća i palača i to ne samo u našoj domovini nego i u inozemstvu.
Nadamo se kako ćemo u skoroj budućnosti napraviti i objaviti sličan popis spomen ploča i spomenika koje je Družba podiga od obnove našeg djelovanja 1990. godine do danas.

Glavni urednik mrežnih stranica Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja”
Zmaj Brački II., Meštar obredničar

 

“Popis po Družbi “BRAĆE” ili “VITEŠKOGA REDA HRVATSKOGA ZMAJA”
podignutih ili otkrivenih SPOMENIKA I PLOČA SPOMENICA diljem lijepe naše HRVATSKE DOMOVINE i u INOZEMSTVU!

Motto:
“Rod bo samo, koj’ si mrtve štuje,
Na prošlosti budućnost si snuje!”
Petar Preradović

PRO MEMORIA!

Od samog svog osnutka godine 1905., pa sve do svog raspusta i zabrane daljnjega rada godine 1946. /:Odluka Ministarstva Unutrašnjih Poslova, Odjel narodne sigurnosti, od 4.3.1946., Broj 7548/46:/ družbe “BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA”, uzeše si časna “ZMAJSKA BRAĆA”, mimo ostalih plemenitih rodoljubno-kulturnih zadataka prvenstveno za časnu dužnost, da posvete svu svoju ljubav, pažnju, sav svoj mar i trud osvježavanju i očuvanju svijetlih uspomena na slavnu i časnu prošlost i zaslužne muževe NARODA HRVATSKOGA!

U tu svrhu priredjivana su naučna predavanja, svečane Akademije i Komemoracije, izložbe, podizane su i otkrivane – što po samoj “DRUŽBI”, što pak njezinom inicijativom – diljem hrvatskih zemalja i u inostranstvu ploče spomenice i spomenici, da budu trajan i vidan dokument sjećanja na slavnu prošlost NARODA HRVTSKOGA i zahvalnosti prema onim muževima, koji perom ili mačem predano služiše svome narodu i svojoj domovini Hrvatskoj!

Da prikažem sa koliko su predane ljubavi prema rodu i domu svome “BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA” vjerno, zdušno, požrtvovno i nesebično izvršavali ovu uzvišenu, časnu, rodoljubnu kulturnu misiju, trudio sam se, vadeći potrebite podatke iz bogatog arhiva Družbe “BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA” i iz raznih novina i publikacija, da što vjernije prikupim i prikažem sav taj veliki rodoljubno-kulturni rad obradivši svaki pojedini slučaj podignutih i otkrivenih ploča spomenica i spomenika što detaljnije u posebnom sastavu.

Darežljivošću vrijedne “ZMAJSKE BRAĆE” i starih “PRIJATELJA” “ZMAJSKE DRUŽBE”, uspio sam pribrati lijepi broj fotosnimaka, originalnih dokumenata, plakata itd. kao vrijednim i korisnim prilozima tome mome sastavu.

“PRO ARIS ET FOCIS – DEO PROPITIO!”

Sabrao i priredio:
Viktor Mohr
Zagreb / Dubrovnik – 1955/58.”

 

Popis podignutih  spomen ploča i spomenika diljem lijepe naše Hrvatske domovine i u inozemstvu:

 1. 20.5.1907., sp. pl. Ljudevitu TOMŠIĆU, učitelju i hrvatskom književniku u SLOVENSKOJ VINICI,
 2. 20.7.1907., sp. pl. /:nadgrobna:/ Petru grofu ZRINSKOM i Franu Krstu FRANKOPANU na novom grobu u WIENER NEUSTADTU,
 3. 22.9.1907., sp. pl. Pavlu ŠTOOSU, svećeniku i pjesniku ilircu u DUBRAVICI,
 4. 7.12.1907., sp. pl. u KULI NAD KAMENITIM VRATIMA u spomen svečanog otvorenja “GRADSKE KNJIŽNICE” koju su osnovali i uredili u ZAGREBU “BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA”,
 5. 22.8.1909., sp. pl. dr. Ljudevitu GAJU, hrvatskom preporoditelju u ZAGREBU na kući Pravosuđa u nekadašnjoj Gospodskoj ulici,
 6. 29.8.1909., sp. pl. Petru PRERADOVIĆU, hrvatskom pjesniku u GRABOVNICI,
 7. 5.6.1910., sp. pl. Ivanu LEPUŠIĆU, učitelju, hrvatskom književniku u APATOVCU,
 8. 26.6.1910., sp. pl. Ivši Krstitelju TKALČIĆU, prebenderu, povjesničaru u ZAGREBU u Novoj vesi 41,
 9. 27.11.1910., sp. pl. Stanku VRAZU, ilircu pjesniku u ZAGREBU u Opatičkoj ulici 18,
 10. 29.4.1911., sp. pl. “NA PALAČI, nekad u vlasništvu Petra grofa ZRINSKOG” u ZAGREBU na Kapucinskom trgu 3,
 11. 18.6.1911., sp. pl. Josipu Eugenu TOMIĆU, pjesniku, novelisti u SLAVONSKOJ POŽEGI na rodnoj kući,
 12. 18.6.1911., sp. pl. Vjekoslavu BABUKIĆU, hrvatskom preporoditelju u SLAVONSKOJ POŽEGI na rodnoj kući,
 13. 18.6.1911., sp. pl. Janku JURKOVIĆU, hrvatskom književniku u SLAVONSKOJ POŽEGI na rodnoj kući,
 14. 14.7.1911., sp. pl. Na “BIVŠOJ KRALJEVSKOJ PALAČI na DVERCIMA“ u ZAGREBU /:Buratova palača:/,
 15. 18.9.1911., sp. pl. Jurju HABDELIĆU, isusovcu, hrvatskom književniku u STARIM ČIČAMA na crkvi u VUKOVINI,
 16. 17.12.1911., sp. pl. dr. Dimitriji DEMETERU, hrvatskom preporoditelju u ZAGREBU u Dugoj ulici 54,
 17. 23.11.1913., sp. pl. Ljudevitu pl. VUKOTINOVIĆU, botaničaru, pjesniku i političaru u ZAGREBU u Mletačkoj ulici 10,
 18. 28.10.1917.. sp. pl. Svetozaru pl. BOROJEVIĆU pl. od BOJNE, vojskovođi u MEČENČANIMA kraj KOSTAJNICE,
 19. 19.9.1920., sp. pl. Augustu HARAMBAŠIĆU, Zmaju DONJOMIHOLJEVAČKOM u DONJEM MIHOLJCU,
 20. 5.6.1921., sp. pl. Petru grofu ZRINSKOM, hrvatskom banu mučeniku u rodnom VRBOVCU,
 21. 12.3.1922., sp. pl. Andriji FIJANU, zač. Zmaju TALIJSKOM u ZAGREBU u Gundulićevoj ulici 20,
 22. 24.6.1922., sp. pl. dr. Franju pl. MARKOVIĆU, Zmaju BIŠČEVIĆ-BREGOVSKOM u KRIŽEVCIMA,
 23. 24.6.1922., sp. pl. Albertu Ognjenu pl. ŠTRIGU ČUNOVEČKOME u KRIŽEVCIMA,
 24. 24.6.1922., sp. pl. Ivanu barunu ZAKMARDIJU DIANKOVEČKOME u KRIŽEVCIMA,
 25. 29.10.1922., sp. pl. povijesna na “GRADSKOJ VIJEĆNICI” u ZAGREBU na uglu nekadašnjeg Markovog trga i Gospodske ulice,
 26. 29.10.1922., sp. pl. Josipu FREUDENREICHU, osnivaču hrvatskog kazališta u ZAGREBU u Županijskoj ulici 6,
 27. 14.2.1923., UGAONI KAMENI KIP GLAVE MATIJE GUPCA /:legendarni:/ na kući S. MAKSIMOVIĆA u ZAGREBU na uglu nekadašnjeg Markovog trga i Gospodske ulice,
 28. 12.10.1924., sp. pl. Matiji SMODEKU, profesoru prvoborcu i pobjedniku za hrvatski jezik u BJELOVARU,
 29. 12.10.1924., sp. pl. Ferdi RUSANU, pjesniku i kompozitoru hrvatskih napjeva u BJELOVARU,
 30. 12.7.1925., sp. pl. Vladislavu VEŽIĆU, hrvatskom pjesniku u VARAŽDINU u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 31. 6.9.1925., sp. pl. Vjenčeslavu NOVAKU, pripovjedaču u SENJU u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 32. 6.9.1925., sp. pl. Silviju Strahimiru KRANJČEVIĆU, hrvatskom pjesniku u SENJU u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 33. 6.9.1925., sp. pl. dr. Milanu OGRIZOVIĆU, Zmaju VRATNIČKOM, hrvatskom pjesniku, dramatičaru, kritičaru u SENJU u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 34. 6.9.1925., sp. pl. Pavlu RITTER-VITEZOVIĆU, povjesničaru u SENJU u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 35. 13.9.1925., sp. pl. Luki ILIĆU ORIOVČANINU, ilircu, župniku, povjesničaru u NOVSKOJ u sklopu proslava 1000.-godišnjice Hrvatskoga Kraljevstva,
 36. 26.10.1925., sp. pl. Ivanu pl. ZAJCU, zač. Zmaju PODTRSATSKOM, hrvatskom skladatelju u ZAGREBU u Visokoj ulici 16 u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 37. 22.11.1925., sp. pl. Eugenu KUMIČIĆU, hrvatskom romanopiscu u ZAGREBU u Palmotićevoj ulici 17A u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 38. 2.5.1926., sp. pl. Petru grofu ZRINSKOME i Franu Krstu knezu FRANKOPANU hrvatskim mučenicim i o. Klementu JANJČETIĆU OZALJČANINU vrlom franjevcu,
 39. 13.6.1926., sp. pl. Ivanu PERKOVCU, hrvatkom književniku u HARMICI /:BRDOVEC:/, u sklopu proslava 1000.-godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga,
 40. 27.6.1926., sp. pl. Pavlu RITTER-VITEZOVIĆU, povjesničaru i Jurju MARČELOVIĆU, kanoniku, povjesničaru u WIENU /:BEČU:/ u prvostolnoj crkvi sv. Stjepana o 1000.-godišnjici proslava Hrvatskoga Kraljevstva,
 41. 26.9.1926., sp. pl. Vladislavu MENČETIĆU, pjesniku u DUBROVNIKU u atriju GRADSKE OPĆINE o 1000.-godišnjici Kraljevstva Hrvatskoga,
 42. 26.9.1926., sp. pl. Nikoli NALJEŠKOVIĆU, pjesniku u DUBROVNIKU u atriju GRADSKE OPĆINE o 1000.-godišnjici Kraljevstva Hrvatskoga,
 43. 26.9.1926., sp. pl. Franji pl. CIRAKIJU, hrvatskom pjesniku u SLAVONSKOJ POŽEGI o 1000.-godišnjici Kraljevstva Hrvatskoga i krunidbe kralja TOMISLAVA,
 44. 26.9.1926., sp. pl. Miroslavu pl. KRALJEVIĆU u SLAVONSKOJ POŽEGI o 1000.-godišnjici Kraljevstva Hrvatskoga i krunidbe kralja TOMISLAVA,
 45. 26.9.1926., obelisk u SLAVONSKOJ POŽEGI o 1000.-godišnjici Kraljevstva Hrvatskoga i krunidbe kralja TOMISLAVA,
 46. 12.6.1927., sp. pl. Josipu KOZARCU, pripovjedaću u KOPRIVNICI o 1000.-godišnjici kraljevstva Hrvatskoga,
 47. 18.9.1927., sp. pl. Zori /:Aurori:/ Veroniki grofinji ZRINSKI dumni Uršulinki, kćeri Petra i Katarine ZRINSKE u KLAGENFURTU u crkvi čč. ss. Uršulinki “Zum hl. Geist”,
 48. 18.9.1927., sp. pl. Ivanu vitezu TRNSKOME, pukovniku, velikom županu i hrvatskom književniku u RAČI,
 49. 6.11.1927., sp. pl. Josipu FREUDENREICHU, osnivaću hrvatskog kazališta u NOVOJ GRADIŠKI,
 50. 23.4.1928., sp. pl. kralju STJEPANU MIROSLAVU i kraljici MARGARITI u DUBROVNIKU,
 51. 15.5.1928., sp. pl. Petru grofu ZRINSKOME, junačkom hrvatskom mučeniku u PERASTU /:Boka Kotorska:/,
 52. 25.4.1928., sp. pl. Radoslavu LOPAŠIĆU, povjesničaru u ZAGREBU u ulici Kraljice Marije, sada Braće Kavurića 26,
 53. 3.6.1928., sp. pl. Lavoslavu VUKELIĆU, pjesniku u SV. KRIŽU ZAČRETJE,
 54. 29.7.1928., sp. pl. dr. Franju RAČKOME, historičaru, kanoniku u FUŽINAMA,
 55. 5.8.1928., sp. pl. Tadiji SMIČIKLASU, sveučilišnom profesor akademiku, povjesničaru u REŠTOVU /:SOŠICE U ŽUMBERKU:/,
 56. 25.11.1928., sp. pl. dr. Franju RAČKOME, kanoniku, akademiku, povjesničaru u ZAGREBU na Kaptolu 13,
 57. 21.7.1929., sp. pl. Albertu Marija Lamoral knezu THURN I TAXISU, plemenitom darovatelju zrinsko-frankopanskog grada OZLJA “NARODU HRVATSKOME” preko “BRAĆE HRVATSKOGA ZMAJA” na OZLJU,
 58. 1.9.1929., sp. pl. Josipu ZORIĆU, župniku i književniku u DUGOM SELU,
 59. 8.9.1929., sp. pl. na obelisku Vilimu KORAJCU, župniku i književniku dr. Napoleonu ŠPUN-STRIŽIĆU, pjesniku i Petru MARKOVIĆU, pjesniku, profesoru u KAPTOLU kraj SLAVONSKE POŽEGE,
 60. 16.10.1929., sp. pl. “DRUŠTVA ZA SPASAVANJE” o 20.-godišnjici osnutka u ZAGREBU na Prilazu Gjure Stjepana Deželića 23, koje društvo osnovaše Družba “BRAĆE HRVATSKOGA ZMAJA”,
 61. 13.9.1931., sp. pl. Đuri Stjepanu DEŽELIĆU, književniku, gradskom senatoru ZAGREBAČKOME, ocu hrvatskoga vatrogastva u IVANIĆ-GRADU,
 62. 26.12.1931., sp. pl. Augustu ŠENOI, hrvatskom pjesniku i romanopiscu u ZAGREBU u Vlaškoj ulici 35,
 63. 25.9.1932., sp. pl. dr. Antunu SCHWARZU, županijskom liječniku, osnivaću rodilišta u Zagrebu i umobolne bolnice u Vrapču /:STENJEVCU:/ u SLAVONSKOJ POŽEGI,
 64. 29.4.1933., sp. pločica Josipu HANZI, Zmaju SAVODOLSKOM na OZLJU i to na kuli koju je o svom trošku restaurirao,
 65. 29.4.1933., sp. pločica Umbertu TURČIĆU, Zmaju KAOČKOM na OZLJU i to na kuli koju je o svom trošku restaurirao,
 66. 18.3.1934., sp. pl. Matu VODOPIĆU, biskupu rodoljubu, hrvatskom književniku u DUBROVNIKU u crkvi čč. oo. Isusovaca,
 67. 23.9.1934., sp. pl. Jovanu HRANILOVIĆU, grkokatoličko župniku, pjesniku u RADATOVIĆIMA /:sv. NEDJELJA u Žumberku:/,
 68. 29.6.1935., sp. pl. Angjelku BEDENIKU, biskupu u AGRI u Indiji u KOPRIVNICI,
 69. 24.11.1935., spomenik Antunu pl. MIHANOVIĆU – PETROPOLJSKOM u ZELENJAKU /:Mihanovićevom dolu kraj KLANJCA:/ o 100.-godišnjici “HRVATSKE HIMNE”,
 70. 8.12.1935., sp. pl. Antunu pl. MIHANOVIĆU-PETROPOLJSKOM, hrvatskom pjesniku u ZAGREBU u Opatičkoj ulici 12,
 71. 18.10.1936., sp. pl. Juliju KEMPFU, Zmaju KAMENOGRADSKOM I., hrvatskom povjesničaru, književniku i muzealcu, županijskom školskom nadzorniku, požeškom gradonačelniku u SLAVONSKOJ POŽEGI,
 72. o JURJEVU 1937., sp. pl. Maveru Nikoli VETRANIĆU, benediktincu, pjesniku i Ignjatu GJORGJIĆU, benediktincu, pjesniku u DUBROVNIKU u crkvi sv. JAKOBA na VIŠNJICI,
 73. 15.8.1937., sp. pl. “HRVATSKOJ HIMNI – LIJEPA NAŠA” o proslavi 100.-godišnjice hrvatske himne u ZAJEZDI u Hrvatskom Zagorju,
 74. 26.9.1937., sp. pl. o 650.-godišnjici dolaska čč. oo. PAVLINA u REMETE, 250.-godišnjici proglašenja sv. JOSIPA zaštitinikom hrvatskih zemalja i 125.-godišnjici opstanka remetske rkt. župe u REMETAMA,
 75. 19.12.1937., sp. pl. Adamu MANDROVIĆU, suosnivaču hrvatskog kazališta u ZAGREBU, na Prilazu Gjure Stjepana Deželića 11,
 76. 7.11.1937., sp. pl. č.o. Rugjeru BOŠKOVIĆU, isusovcu, matematičaru, astronomu, filozofu u DUBROVNIKU u Boškovićevoj ulici,
 77. 25.9.1938., sp. pl. Petru pl. KRUŽIĆU, hrabrom braniocu tvrdog grada KLISA nad SPLITOM,
 78. 16.11.1938., sp. pl. “DRUŽBI BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA” u ZAGREBU pokraj ulaza u Zmajske kulu nad Kamenitim vratima,
 79. 2.2.1939., sp. pl. Dživu Franjinu GUNDULIĆU, velikom dubrovčaninu, neumrlom pjesniku slobode, ponosu hrvatske književnosti u DUBROVNIKU u crkvi čč. oo. Franjevaca “MALE BRAĆE” u sklopu velikih svečanosti zaštitinika starodrevnog grada DUBROVNIKA sv. VLAHA,
 80. 11.10.1940., sp. pl. dr. Mihu KLAIĆU, vođi hrvatskog narodnog pokreta u Dalmaciji god. 1860. u DUBROVNIKU u ulici nekad sv. Andrije, sad ulici Miha Klaića,
 81. 29.12.1940., sp. pl. fra Andriji KAČIĆ-MIOŠIĆU – “STARCU MILOVANU” god. 1934. na ruševini rodne kuće u BRISTU,
 82. 29.12.1940., sp. pl. fra Andriji KAČIĆ-MIOŠIĆU – “STARCU MILOVANU” god. 1940. na izvanjskoj stijeni franjevačke crkve,
 83. 15.7.1943., sp. pl. Antunu pl. NEMČIĆ-GOSTOVINSKOM, hrvatskom pjesniku u KOPRIVNICI,
 84. 30.4.1944., sp. pl. Ivanu Antunu Baltazaru grofu ZRINSKOM, jedincu sinu hrvatskog bana mučenika Petra grofa ZRINSKOG u štajerskom GRAZU, kraj oltara u kapelici sv. Križa župne crkve sv. Andrije,
 85. 17.9.1944., sp. pl. uklesana u zidu prvostolne crkve zagrebačke u časnu spomen 1300.-godišnjice POKRŠTENJA HRVATA,
 86. 21.4.1945., sp. RELIJEF dr. Izidoru KRŠNJAVIJU, velikom promicatelju hrvatske kulture, književnosti, umjetnosti i školstva u ZAGREBU u palači, nekad ODJELA ZA BOGOŠTOVANJE I NASTAVU, kasnije MINISTARSTVA NARODNE PROSVJETE, u Opatičkoj ulici 10.

“Vrijedno je još istaknuti, da je inicijativom Družbe “BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA” u ZAGREBU postavljen u časnu spomen 1000.-GODIŠNJICE KRALJEVSTA HRVATSKOGA diljem gradova, trgovišta i sela, po Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji, Bosni i Hercegovini i mimo, u ovom popisu navedenih, uz veliko hrvatsko slavlje otkriven VELIKI BROJ SPOMEN PLOČA, a inicijativom marne “ZMAJSKE BRAĆE” samog “RADNOG OGRANKA” u DUBROVNIKU postavljeno je na području njihova djelovanja, u Boki Kotorskoj i u ponosnoj kršnoj Hercegovini preko 70 spomen ploča u časnu spomen HRVATSKOG KRALJA TOMISLAVA sve u sklopu veličanstvenih proslava 1000.-GODIŠNJICE KRALJEVSTVA HRVATSKOGA!”