ČLANSTVO

Članstvo u Družbi „Braća Hrvatskoga Zmaja“

Članom Družbe može postati svatko tko zadovolji kriterije i uvjete, te pripravnički rok propisan Pravilima (Ordo draconicus) Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“. Članovi Družbe jesu redoviti članovi, članovi prinosnici i počasni članovi. Pristupanje u Družbu redovitih članova i članova prinosnika je dobrovoljno, a njihovo primanje u Družbu može potrajati neko vrijeme, a u konačnici od dana dodjele tzv. pripravničkog statusa najmanje 6 mjeseci i ne više od godine dana. Na kraju postupka i pripravničkog vremena pristupa se izboru u redoviti ili prinosnički stupanj, tajnim glasovanjem članova Meštarskoga zbora (balotiranje pomoću crnih i bijelih kuglica). Ishod glasovanja mora biti jednoglasan, a u slučaju makar i jedne crne kuglice kandidat nikada više ne može zatražiti primanje u Družbu. Članska prava i obveze počinju teći tek svečanom instalacijom – zazmajenjem po Zmajskom obredniku (Rituale draconicum). Počasne članove bira Glavni zbor Družbe na prijedlog Meštarskog zbora. Svi članovi Družbe nemaju ista prava i obveze. Samo redoviti članovi imaju aktivno i pasivno biračko pravo i mogu biti birani u Meštarski zbor, te samo redoviti članovi mogu imati svoj vlastiti grb, propisan Pravilnikom o zmajskim grbovima. Svaki član prigodom svoga zazmajenja bira zmajsko ime koji može biti vezano za mjesto rođenja, boravka, zanimanje ili nešto što je važno u životu pojedinog člana. Zmajsko ime je neponovljivo, a to znači da samo jedan živući član Družbe može nositi jedno ime. Tek nakon smrti, istupa ili brisanja iz članstva netko može uzeti isto ime, s tim da se tom imenu pribraja rimski broj. Vanjske oznake članova Družbe su zmajski znak, koji se nosi u zapučku, i lenta, koja se nosi ispod odijela u posebno svečanim prilikama. Zmajski znak, koji je likovno oblikovao Ivo Kerdić, Zmaj od Kamenitih vrata II., razlikuje se po stupnju članstva (brončani za članove prinosnike, emajlirani za redovite članove, srebrni za članove obnovitelje Družbe, članove Meštarskoga zbora, članove Zmajskog areopaga i za počasne članove, te zlatni za Velikoga meštra i članove Kapitula Zlatnog zmaja). Broj redovite braće (članova) i članova prinosnika je ograničen (numerus clausus).