OBNOVA DRUŽBE

Obnova Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ 1990. i njeno djelovanje do danas

Zabrana djelovanja i dugogodišnji prekid rada nisu mogli iskorijeniti Družbu. Kada je uspostavljena Republika Hrvatska, Družba je obnovljena u Zagrebu 23. lipnja 1990. a svečano ponovo uspostavljena 16. studenog 1990. Sjedište Družbe ponovno se nalazi u Kuli nad Kamenitim vratima, koju je Družba obnovila (1993. – 1999.). Nakon obnove djelovanja dužnost Velikog meštra obnašali su dr. Antun Bauer, Prazmaj-obnovitelj Vučedolski III. (1990. – 1992.), dr. Đuro Deželić, Zmaj-obnovitelj Klokočki V. (1992. – 1993.), dr. Juraj Kolarić, Zmaj Hrašćanski od Sv. Jurja u Trnju (1993. – 2001.), Matija Salaj d.i.a., Zmaj-obnovitelj Starovukovarski, (2001. – 2006.), dr. Dragutin Feletar, Zmaj Velikootočki (2006. – 2011.), te od 2011. dr. Nevio Šetić, Zmaj od Istre.

Djelovanje obnovljene Družbe počelo je jačati istodobno kad su iz Beograda počele prijetnje mladoj hrvatskoj demokraciji. Družba je već u prosincu 1990. u medijima objavila brzojav potpore upućen predsjedniku RH dr. Franji Tuđmanu i Vladi RH u obrani Domovine. Kad je u srpnju 1991. započela agresija Srbije i Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih formacija u Hrvatskoj, Družba je objavila poziv da se Caritasu Biskupske konferencije uplaćuje pomoć za prognanike. Družba upućuje „Apel kulturnoj javnosti Europe“ u povodu napada na Hrvatsku, njezino pučanstvo i razaranja hrvatske kulturne baštine.

Kad je 18. studenog 1991. godine slomljen otpor i okupiran Vukovar, 1. prosinca 1991. u zagrebačkom „Večernjem listu“ objavljeno je Družbino otvoreno pismo srbijanskoj, europskoj i svjetskoj javnosti naslovljeno „Opomena srbijanskim bezumnicima“. Prije toga, 4. rujna 1991., pokrenut je projekt dokumentarne monografije „Vukovar – biser-suza na hrvatskom oku“, odajući slavu preminulima, a poštovanje živima. Ta je monografija objavljena 1994. kao monumentalno trojezično izdanje s naslovom „Vukovar: vjekovni hrvatski grad na Dunavu – Ewige kroatische Stadt an der Donau – Eternal Croatian Town on the Danube“. U tim strašnim vremenima 1991. godine Družba je potaknula niz akcija koje su naišle na snažan odjek javnosti. U suorganizaciji sa Sveučilištem u Zagrebu u veljači 1991. održana je akademija u povodu 60. obljetnice mučeničke smrti dr. Milana Šufflaya, u svibnju 1991. u Zmajskoj Kuli nad Kamenitim vratima obilježena je kulturna uloga franjevačkog samostana Rama u povodu 700. obljetnice franjevaca u Bosni, a iste godine Družba je inicirala izvedbu prvog hrvatskog oratorija Julija Bajamontija “Prijenos kostiju Sv. Dujma” u Koncertnoj dvorani “Vatroslav Lisinski” u Zagrebu.

Nakon obnove Družbe odmah se prišlo osnivanju zmajskih stolova. Još u vrijeme žestokih borbi u Domovinskom ratu osnovan je Zmajski stol u Zadru. Slijedilo je osnivanje stolova u svim županijskim središtima. U našoj Domovini danas postoje uz Zmajsku maticu u Zagrebu i 19 Zmajskih stolova. Zmajski stolovi u zajednici s Maticom u Zagrebu predstavljaju neizmjernu i neiscrpnu snagu Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ u svom radu.

Družba je obnovila svoju izdavačku djelatnost, surađujući i s drugim izdavačima. Nakon nekoliko brojeva „Hrvatskog Zmaja“ od 1993., to je glasilo Družbe 1995. preimenovano u „Zmajske vijesti“. Družba je pokrenula dva značajna niza književnih izdanja: od 1996. „Biblioteku Acta et Studia Draconica“ (izdano 8 djela), a od 2000. „Biblioteku Posebna izdanja – Monumenta Draconica“ (izdano 4 djela). To su dijelom monografije, a dijelom zbornici radova sa znanstvenih skupova, djela koja obrađuju teme značajne za hrvatsku kulturu i povijest. I zmajski stolovi su razvijali svoje izdavaštvo, osobito stolovi u Zadru, Križevcima, Čakovcu, Rijeci, Varaždinu i Osijeku. U povodu stote obljetnice Družbe tiskana je 2005. godine Prigodnica Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“. Godine 2012. Družba je objavila knjižicu, naslovljenu jednostavno Družba „Braća Hrvatskoga Zmaja“, s podnaslovom „U drugom stoljeću djelovanja Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja” na čuvanju, obnavljanju i promicanju kulture hrvatskoga naroda 1905. – 1990. – 2012.“, u kojoj se napominje da Družba „ovom prigodnom publikacijom želi upoznati javnost o svom radu i djelovanju od osnutka do danas. Detaljniji pregled izdavačke djelatnosti od obnove do danas prikazuje se posebno.

Diljem Hrvatske podignuto je stotinjak spomen-ploča i značajan broj spomenika i spomen-obilježja osobitim doprinosom zmajskih stolova u Dubrovniku, Čakovcu, Karlovcu, Koprivnici, Krapini, Križevcima, Osijeku, Pazinu, Rijeci, Varaždinu, Virovitici i Zadru. Važnija ostvarenja od obnove do danas također se prikazuju posebno.