Predstavljanje knjige “Karlovački Caritas u Domovinskom ratu”, Karlovac, 18. prosinca 2019.

18. prosinca 2019. godine, Antonio Bosio, Zmaj Vukovarski III. predstavio je u crkvi Presvetog Srca Isusova u Karlovcu svoju knjigu pod nazivom: Karlovački Caritas u Domovinskom ratu u nakladništvu župe. Cilj ove knjige je bio prikazati djelovanje Caritasa na karlovačkom području u dramatičnim prilikama za našu domovinu od 1991.-1995. godine. Tada se vodila neravnopravna borba za oslobođenje Hrvatske od komunističke i velikosrpske agresije, koja je dovela do zbjega hrvatskog življa sa okupiranog teritorija od strane jugosrpskih paravojnih i vojnih postrojbi u okolici Karlovca, kao i zbjega hrvatskog pučanstva iz BiH na naše karlovačko slobodno područje. Prihvaćeno ih je oko 20.000. Dio prognanika bio je smješten kod svojih obitelji u gradu Karlovcu, a ako 3.000 u prazne stanove izbjeglog srpskog pučanstva uoči same agresije na grad Karlovac. Mislili su da će Karlovac lako pokoriti i brzo se vratiti u svoje stanove. Ali prevarili su se. Dio prognanika smješten je u nekoliko objekata preadaptiranih za smještaj; od Prognaničkog naselja Gaza, Doma umirovljenika, Hotela Central, motela u Josipdolu, stacionara u Dugoj Resi, Tempovom hotelu na Švarći i dr.

Brigu o prognanicima uz Centar za socijalnu skrb grada Karlovca i Crveni Križ, preuzeo je i Caritas karlovačkih župa. Caritas je primao donacije od naših iseljenika, vjerskih zajednica, humanitarnih susjednih organizacija, i distribuirao preko svojih župa prognanom pučanstvu, ali i svoj potrebitoj sirotinji i beskućnicima. U to teško doba nitko nije bio gladan niti ostao nezbrinut. U Caritasu su djelovali mnogi volonteri, mnogobrojni anonimni pomagači, ova je knjiga zapisala dio njihovih imena, njima na hvalu. U ovo Adventsko doba knjiga je dar i svima nama da se podsjetimo kao se darivalo onda kada se nije imalo, a danas kada se puno toga više ima, da ne zaboravimo one koji još uvijek nemaju i koji nas trebaju.