USTROJSTVO MATICE

Zmajska matica u Zagrebu

Prema svojoj zadaći i unutarnjem ustroju je šira bratska zajednica uzajamnoga rada, pokriva područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Zmajska matica može imati najviše 101 redovitog brata i najviše 101 člana prinosnika, dok broj počasnih članova nije ograničen. Zmajska matica može primiti redovite i druge članove onih zmajskih stolova, kojih je rad privremeno ili trajno obustavljen.

Unutrašnji se rad Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja” u zmajskoj matici razvija u 7 kulturnih sekcija koje čine radnu srž zmajskoga bratstva. Pojedinačnim i skupnim radom obuhvaćaju oni cjelokupnu njegovu djelatnost prema svrsi i sredstvima, utvrđenim Pravilima Družbe, te se u njima ima usredočiti pregled kulturnoga života hrvatskoga naroda.

Kulturne sekcije u zmajskoj matici i njihove boje jesu:

a) Povijesna sekcija – ljubičasta boja

  • Mario Jareb, Zmaj Jurjevgradski od Tribunja, pročelnik

b) Umjetnička sekcija – plava boja

  • Kažimir Vrankić, Zmaj od Trebižata, pročelnik

c) Prosvjetna sekcija – bijela boja,

  • Božo Skoko, Zmaj od Hercegovine III., pročelnik

d) Prirodoslovna sekcija – zelena boja

  • Dražen Vikić – Topić, Zmaj Podsljemenski, pročelnik

e) Pravna sekcija – žuta boja

  • Zvonimir Gnjidić, Zmaj od Tisnoga, pročelnik

f) Sekcija gospodarstva – crna boja

  • Marin Kovačić, Zmaj od Omiša, pročelnik

g) Sekcija kulturne baštine – crvena boja

  • Aleksandar Bašić, Zmaj Starobrodski, pročelnik

Svi pročelnici zmajskih sekcija imenovani su na 3. sijelu Meštarskoga zbora 9. lipnja 2016. osim pročelnika Pravne sekcije koji je izabran 1. lipnja 2016. na sijelu Pravne sekcije, a potvrđen na 3. sijelu Meštarskoga zbora 9. lipnja 2016. godine.

dijagram-ZM
Dijagram ustrojstva Zmajske matice