Održano 1. sijelo Povjerenstva za pripremu i organizaciju aktivnosti Družbe povodom 1100. obljetnice Hrvatskoga kraljevstva 2025. godine, Zagreb, 2. prosinca 2022.

Na temelju odluke Maštarskoga zbora Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ koje je na svom sijelu 29. listopada 2022. jednoglasno osnovalo Povjerenstvo za pripremu i organizaciju Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ povodom 1100. obljetnice Hrvatskoga kraljevstva 2025. godine te za predsjednika Povjerenstva imenovalo Zmaja Bračkog II. Josipa degl’ Ivellia uz još 31 člana.

Sjednicu je sazvao i predsjedao istom Zmaj Brački II. Prigodno uvodno slovo je održao Zmaj Brački II. te uvodni dio nastavio Mario Jareb, Zmaj Jurjevgradski od Tribunja. U izuzetno konstruktivnoj, srdačnoj i prepunoj entuzijazma atmosferi svi dionici sijela su izrazili mnoštvo svojih ideja i prijedloga te podijelili razmišljanja i sugestije.

Odlučeno je da će svi poslati vlastite prijedloge do kraja ovoga mjeseca u pisanoj formi te da će se povjerenstvo sastati nakon 15. siječnja 2023. godine kada će Predsjednik povjerenstva dati smjernice daljnjega rada te objediniti više sličnih ideja u pojedine radne grupe s konkretnim zaduženjima i rokovima, da bi se takvi profilirani prijedlozi poslali na razmatranje i odobrenje Meštarskome zboru.