Otvorenje izložbe “Habsburški korijeni šahiranog polja karlovačkog grba”, Karlovac, 28. lipnja 2019.

28. lipnja 2019. godine u okviru “Karlovačkog zvjezdanog ljeta 2019.” povodom 440. rođendana grada Karlovca, na Starom gradu Dubovac održana je izložba mr. sc. Zvonimira Gerbera, Zmaja Karlovačkog od Šanca, pod nazivom “Habsburški korijeni šahiranog polja karlovačkog grba”. U idiličnom ambijentu staroga grada, imali smo prilike vidjeti mnoštvo panoa sa slikama šahiranih grbova od srednjeg vijeka pa prema sadašnjosti.

Ovo je zaista velebno djelo autora, djelo u koga je uloženo mnogo truda, mnogo dana i mjeseci istraživanja iz povijesnih, arhivskih i drugih raznih naših i međunarodnih izvora, da bi se mogla sveobuhvatno istražiti i rasvijetliti ova tematika.

Temelj hrvatskog grba se prvi puta javlja na Cetingradskoj povelji. Tu na Cetingradskom saboru 01. siječnja 1527. godine Hrvati kao državotvoran narod priznao je za svoga kralja austrijskog nadvojvodu Ferdinanda I. Habsburškog. Na njoj uz pečate prisutnih hrvatskih velikaša je i pečat Kraljevine Hrvatske, sa 64 polja, što je na otvorenju izložbe objasnio dr. sc. Milan Kruhek, Zmaj Dubovački II. U povelji je naglašeno poštivanje svih prava i povlastica Hrvatskog Kraljevstva. Taj grb se nalazi u štitu karlovačkog grba. Grad Karlovac svoje porijeklo zahvaljuje Ferdinandovom sinu, nadvojvodi Karlu Habsburškom, koji je potaknuo izgradnju grada Karlovca pred 440. godina, kao tvrđu u obrani od najezde Turaka.

Bogati fotografskim prikazima razvoj i prisutnost šahiranog polja kroz povijest, rasvijetlio je mnoge dileme koje bi se trebale znati danas, o prvom bijelom ili crvenom polju grba. Pokrovitelj i financijer ove vrlo reprezentativne i skupe izložbe je bila Matica hrvatska ogranak Karlovac.