Mirica Rapić, Zmajica Mrežnička postala topnik Karlovačke građanske garde, Karlovac, 10. srpnja 2021.

Mirica Rapić, Zmajica Mrežnička postala je topnik Karlovačke građanske garde 10. srpnja 2021. godine uoči 442. rođendana grada Karlovca, 265 godina osnutka Karlovačke građanske garde i 25 godina od njene obnove. Nakon izmjene počasne gradske straže pred Poglavarstvom grada Karlovca u 12.00 sati ispaljena su 4 počasna plotuna iz 4 topa. Sve se zbilo na trgu J. J. Strossmayera ispred Muzeja grada Karlovca, bivše kurije karlovačkog generala Vuka Krste Frankopana, oca Ane Katarine Frankopan.

Iz prvog topa plotun je ispalila Mirica Rapić, Zmajica Mrežnička koja je za ovu prigodu odabrana da bude topnica Karlovačke garde na svečanoj Akademiji upriličenoj za tu prigodu u Gradskom kazalištu Zorin Dom. Od gradonačelnika grada Karlovca Damira Mandića, ujedno i nadzapovjednika Karlovačke građanske garde, uručena joj je kao prvoj topnici Spomenica.

Sve je to rezultat dugogodišnje uspješne suradnje Zmajskog stola Karlovac i Karlovačke građanske garde.