Održano predavanje „Zlato zlatu“, Zagreb, 2. ožujka 2022.

Dana 2. ožujka 2022. u Kuli na Kamenitim vratima održano je predavanje „Zlato zlatu“ u organizaciji Sekcije kulturne baštine. Predavač je bio dr. sc. Saša Kovačević a moderatorica dr. sc. Tajana Pleše, Zmajica od Moslavačke gore.

Dr. sc. Saša Kovačević govorio je o rezultatima arheoloških istraživanja Gomile u Jažabetu a istaknuo je kako se radi o o jednom od najvažnijih krajolika starijeg željeznog doba u srednjoj Europi.

Istočno od prapovijesnog naselja u Jalžabetu prostorom su dominirale dvije grobne gomile (tumul 1 tj. Gomila i tumul 2). U monumentalnim grobnicama od drva i kamena kvadratnog tlocrta sa svečanim pristupnim hodnicima nalaze se posljednja počivališta tzv. halštatske aristokracije. U grobnicama su pronađeni luksuzni predmeti od raznih materijala: od delikatnog majstorski obrađenog zlatnog, jantarnog i koštanog nakita do dekorativnih metalnih dijelova konjske opreme, oklopa, oružja i posuđa.

Važnost toga nalazišta potaknula je oblikovanje njegove prezentacije i održivog korištenja te se planira otvaranje modernog centra za posjetitelje.