Polaganje vijenca na kuću najvećih hrvatskih istraživača Mirka i Stjepana Seljana, Karlovac, 19. kolovoza 2023.

Na dan 19. kolovoza 2023. godine delegacija Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ – Zmajski stol u Karlovcu u suradnji sa Centrom za ekspedicionizam istraživanje i kulturu braća Seljan, tradicionalno je položila vijenac na kući najvećih hrvatskih istraživača Mirka i Stjepana Seljana.

Radi se o obilježavanju 148. godišnjice rođenja Stjepana Seljana. Dva puta godišnje Zmajski stol u Karlovcu polaže vijence na rodnoj kući braće Seljan povodom njihovih rođendana. Ovogodišnjoj proslavi nazočio je Gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić koji se prigodnim govorom obratio nazočnima.

Mirko Seljan Zmaj Abesinski rođen je 5.travanja 1871. godine, a Stjepan Seljan 19. kolovoza 1875. godine u Karlovcu. Glavni inicijator ove tradicije postavljanja vijenaca, koja traje 25 godina je pročelnik Zmajskog stola u Karlovcu Mladen Kuka Zmaj Abesinski II. U delegaciji Zmajskog stola u Karlovcu uz pročelnika nazočio je i njegov zamjenik Ivan Mateša Zmaj Slovinjski. Nakon polaganja vijenca nazočni su uz prigodni domjenak nastavili druženje u Muzeju planinarstva i ekspedicionizma grada Karlovca gdje je promovirana najnovija knjiga Zmaja Abesinskog II. Zbirka planinarstva i ekspedicionizma grada Karlovca, koju je posvetio najvećim hrvatskim istraživačima zmajskom bratu Mirku Zmaju Abesinskom i njegovom bratu Stjepanu Seljanu.