Postavljanje lovor vijenca na spomen ploču Mirka Seljana, Zmaja Abesinskog, Karlovac, 5. travnja 2019.

Na sam rođendan Mirka Seljana, Zmaja Abesinskog, 5. travnja 2019. godine postavljen je lovor vijenac na spomen ploču na njegovoj rodnoj kući u Karlovcu od članova i pripravnika Zmajskog stola u Karlovcu i CEIK-a “Braća Seljan”. Postavljanju vijenca prisustvovao je i gradonačelnik grada Karlovca g. Damir Mandić kao i zmajska braća iz Zagreba: Jasminka Hrabač, Zmajica Đakovačka i prof.dr.sc. Đuro Deželić, Zmaj Klokočki V.

Nakon toga organiziran je obilazak i razgledavanje muzeja planinarstva i ekspedicionizma u Vili Anzić, centru CEIK-a “Braće Seljan” u Karlovcu.