Veliki meštar posjetio Veliku Erpenju, Velika Erpenja, 18. listopada 2021.

Veliki meštar Mislav Grgić, Zmaj Strossmayerski, posjetio je Veliku Erpenju 18. listopada 2021. godine. Tom prigodom održao je radni sastanak sa župnikom velečasnim Lukom Slijepčevićem, vezano uz organizaciju Majčinog dana (druga nedjelja u svibnju), koji je Družba inicirala i organizirala niz godina, naknadno organizaciju prepustila udruzi “Društvo Hrvatska žena – Grad Zagreb” (sa sjedištem na Ribnjaku), koje je u ožujku 2020. godine odlučilo da više nisu u mogućnosti organizirati taj događaj.

Za Župu Velika Erpenja Majčin dan predstavlja veliki i važan dan jer se pokraj Crkve Sveta Tri Kralja, zaslugom tadašnjeg Velikoga meštra Jurja Kolarića, Zmaja Hrašćanskog od Sv. Jurja u Trnju, nalazi spomen-područje Hrvatskoj majci s kipom autora Ive Kerdića, Zmaja od Kamenitih vrata II.. To mjesto izabrano je jer je pored same Crkve 1858. godine pokopana majka Antuna Mihanovića, autora hrvatske himne, Justina Mihanović Petropoljska, rođena Kušević. Zahvaljujući Družbi “Braća Hrvatskoga Zmaja” 1997. godine uređeno je spomen-područje, kao i grob Justine Mihanović.

Dogovor s radnog sastanka Velikoga meštra i vlč. Slijepčevića jest da se organizacija Majčinog dana, kao nacionalnog događaja, ponovno uspostavi tako da suorganizatori budu Družba “Braća Hrvatskoga Zmaja” i Župa Velika Erpenja. Družba bi preuzela dio brige oko organizacije i obilježavanja Majčinog dana u Velikoj Erpenji, sukladno svojim mogućnostima/kapacitetima.