Javna tribina ‘Podjele u hrvatskom društvu – uzroci i njihovo nadilaženje’, Dubrovnik, 16. studenoga 2018.

Družba “Braća Hrvatskoga Zmaja”, Zmajski stol Dubrovnik organizirao je javnu tribinu pod naslovom “Podjele u hrvatskom društvu – uzroci i njihovo nadilaženje” u petak, 16. studenoga u 18:30 sati, u dvorani Ivana Pavla II. (samostan sv. Klare).
Za predavača smo pozvali prof. dr. sc. Gordana Črpića, prorektora za organizaciju i poslovanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Predavanje je održano pred zmajskom braćom i gostima, a u glazbenom dijelu tribine nastupili su Slobodan Begić, Zmaj od Svetog Spasa, na violini i Nena Ćorak na klaviru.

Prof. dr. sc. Gordan Črpić 1990. diplomirao je elektrotehniku na Višoj tehničkoj školi Rade Končar u Zagrebu. Godine 1996. diplomirao je teologiju na Institutu za teološku kulturu laika Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 1997. godine diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Magisterij znanosti, područje društvenih znanosti, polje sociologija, stekao je 2002. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je Fakultetu stekao i titulu doktora znanosti, područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije 2009. godine.

Prof. dr. sc. Gordan Črpić zaposlen je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu na radnom mjestu redovitog profesora od 2015., a do tada na radnom mjestu izvanrednog profesora. Do 2017. godine također je i pročelnik Odjela za sociologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Sudjelovao u kreiranju studija sociologije i povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu za koje su dobivene dopusnice nadležnog Ministarstva.
Također, uključen je u razna radna tijela države. Bio je vanjski član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog Sabora. On je bio također član Radne skupine za odgojne i socijalizirajuće ciljeve i sadržaje Hrvatskoga nacionalnog obrazovnog standarda, HNOS-a te član Radne skupine Društveno-humanističkog područja za izradbu Nacionalnoga okvirnog kurikuluma. Bio je i član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalne obiteljske politike (2013.).
Prof. dr. sc. Gordan Črpić predaje nekoliko socioloških i religioloških kolegija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. U dosadašnjoj znanstvenoj karijeri aktivno je sudjelovao na 48 znanstvenih konferencija i skupova od kojih na 26 međunarodnih te 22 domaće konferencije.
Prof. dr. sc. Gordan Črpić bio je tajnik časopisa Nova prisutnost (2003.-2004.), uredio je šest znanstvenih knjiga, te više stručnih knjiga. Recenzirao je 12 znanstvenih radova u znanstvenim časopisima.

Iz navedenog je evidentno da je riječ o osobi s jasnom akademskom profiliranošću prepoznatljivom u akademskoj zajednici i na međunarodnoj razini, te vjerujemo da je njegovo izlaganje na temu Podjele u hrvatskom društvu – uzroci i njihovo nadilaženje izazvalo interes javnost.

Predavač je stavio naglasak na aktualno stanje u društvu, ali i probleme s kojima se suočavamo u posljednjih više od 25 godina samostalnosti i neovisnosti. Govorio je o hrvatskom društvu danas i njegovom identitetu, slomu socijalističke vlasti, socijalnom raslojavanju, globalizaciji i antagonizmima, te mogućim načinima djelovanja svakog građanina RH u pokušaju nadilaženja navedenih podjela.

Varina Jurica Turk, Zmajica od Zagrude
pročelnica Zmajskog stola Dubrovnik