Održano redovito mjesečno sijelo Zmajskog stola u Karlovcu, Stari grad Ozalj, 7. lipnja 2023.

Družba „Braća Hrvatskoga Zmaja“ – Zmajski stol u Karlovcu održao je svoje redovito mjesečno zmajsko sijelo na Zmajskom Starom gradu Ozlju. Sijelom je predsjedao pročelnik Zmajskog stola u Karlovcu Mladen Kuka Zmaj Abesinski II.

Analiziran je rad Stola između dva sijela koji je ocijenjen kao izuzetno uspješan. Brojna druženja, obilježavanja obljetnica iz hrvatske povijesti, rad na osnivanju zmajske knjižnice, završetak pisanja monografije Zmajskog stola u Karlovcu, brojna predavanja samo su dio aktivnosti ovoga stola, koji je najaktivniji u Družbi.

Najbolji dokaz koliko Družba cijeni rad Zmajskog stola u Karlovcu je i Zmajska diploma koju je Veliki meštar Družbe prof. dr. sc Mislav Grgić Zmaj Strossmayerski uručio pročelniku Stola Zmaju Abesinskom II. kao najaktivnijem članu Družbe. Ljetne mjesece službeno zmajevi imaju „zmajski odmor“, a neslužbeno kako kaže pročelnik Zmajskog stola u Karlovcu, aktivnosti Zmajskog stola ne prekidaju se nego nastavljaju i tijekom mjeseca srpnja i kolovoza.