Preminuo Zmaj Velikootočki, akademik Dragutin Feletar, VIII. Veliki meštar Družbe, Koprivnica, 21. lipnja 2023.

Dana 21. lipnja 2023. godine u koprivničkoj bolnici preminuo je akademik Dragutin Feletar (82), bivši (VIII.) Veliki meštar Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ i jedan od vodećih hrvatskih geografa s brojnim radovima i znanstveno-stručnom literaturom, a osim geografije i demografije zanimali su ga ekonomska i društvena povijest, povijest umjetnosti, etnologija i ekologija.

Dragutin Feletar rođen je u Velikom Otoku kod Legrada 10. srpnja 1941. godine, a gimnaziju je završio u Varaždinu te potom 1960. godine upisuje studij geografije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 1973. godine na istom fakultetu na temu geografske studije Podravine, a doktorat je obranio 1982. godine. Radio je i kao učitelj u osnovnoj školi, potom bio asistent na PMF-u i ostvario sve sveučilišne stupnjeve do umirovljenja 2007. godine. Bio je i dekan PMF-a, član Senata i Rektorskog kolegija, predsjednik Hrvatskoga geografskog društva, pokretač mnogih stručnih kolegija, objavio više desetaka knjiga geografskog i povijesnog sadržaja.

Pokrenuo je i izdavačku djelatnost – u sklopu naklade “Meridijani” uredio je više od 200 brojeva popularnih časopisa, više od 50 udžbenika iz geografije za osnovne i srednje škole, te gotovo 200 knjiga iz područja geografije, povijesti i susjednih struka.

Za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) izabran je 2006. godine, a za redovitoga člana 2016. godine. Od 2018. godine bio je glavni urednik časopisa “Rad” Razreda za društvene znanosti HAZU, od 2019. godine voditelj je Odsjeka za etnologiju HAZU, te od 2020. godine i voditelj Odsjeka za znanstvenoistraživački rad HAZU u Bjelovaru. Bio je i glavni urednik časopisa “Zbornik za narodni život i običaje”.

Nositelj je brojnih nagrada i priznanja, među kojima se može izdvojiti državna nagrada za popularizaciju znanosti, nagrada za životno djelo Koprivničko-križevačke županije, nagrada za životno djelo Grada Koprivnice. Godine 2018. proglašen je počasnim građaninom svoje Donje Dubrave u Međimurskoj županiji, a 2020. godine proglašen je počasnim građaninom Koprivnice.

U Družbi „Braća Hrvatskoga Zmaja“ obnašao je više dužnosti i časti, od povjerenika i kasnije pročelnika Zmajskog stola u Čakovcu do člana Kapitula Zlatnoga Zmaja, a časnu dužnost VIII. Velikoga meštra Družbe obnašao je u XIII. sazivu Meštarskoga zbora od 2006. do 2011. godine.